Ice Dreams w Antwerpii

Multimedia

Ice Dreams w Antwerpii

Sprawdź, w jaki sposób powstała nasza wysoce izolowana hala w Gedempte Zuiderdokken w Antwerpii zbudowana w zaledwie 9 dni. Ten 1.250m² budynek będzie służyć jako sala na festiwal rzeźby lodowej, który odbywa się również w Brugii i Liège.
Więcej informacji o halach Frisomat można znaleźć na naszej stronie internetowej www.frisomat.pl oraz
https://www.facebook.com/Frisomat