Dotacje na budowę hali Frisomat

Porady

Dotacje na budowę hali Frisomat

Sprawdź czy możesz finansować budowę hali Frisomat ze środków unijnychNaciśnij aby powiększyć 

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

 

 1. Premie dla młodych rolników: do 100 tys. PLN wypłacane w II ratach.

  Pomoc związana z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego.

  Beneficjent: Osoba, która nie ukończyła 40 roku życia i posiada odpowiednie kwalifikacje.

   

 2. Modernizacja gospodarstw rolnych: do 900 tys. PLN na rozwój prod. prosiąt, do 500 tys. PLN pozostała prod. zwierzęca, do 200 tys. PLN pozostałe inwestycje. Wsparcie: do 60% kosztów kwalifikowanych dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych, 50% pozostali beneficjenci. Wsparcie gospodarstw do 300 ha.

  Beneficjent: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników.

   

 3. Inwestycje w gospodarstwach  położonych na obszarach Natura 2000: do 500 tys. PLN na budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptacja innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie.

  Wsparcie: do 60% kosztów kwalifikowanych dla młodych rolników, 50% pozostali beneficjenci.

  Beneficjent: Rolnik.  

   

 4. Rozwój usług rolniczych: do 500 tys. PLN na rozwój działalności rolniczej, zakładającej prowadzenie działalności w zakresie usług dla rolnictwa.

  Wsparcie: do 50% kosztów kwalifikowanych.

  Beneficjent: Osoba fizyczna, osoba prawna (mikro lub małe przedsiębiorstwo).

   

 5. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych: do 3 mln PLN dla przedsiębiorców  MSP na działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub do 300 tys. PLN.

  Wsparcie: do 50% kosztów kwalifikowanych.

  Beneficjent: Rolnik rozpoczynający działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

   

  Naciśnij aby powiększyć

  16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

   

  Osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy należący do MSP.

  Zakup hali może być dofinansowany pod warunkiem wykazania innych kosztów inwestycyjnych, np. zakup maszyn i urządzeń. Projekt musi nosić znamiona innowacyjności. Sama hala (również droga, plac, ogrodzenie) jakkolwiek może być innowacyjna bez maszyn, urządzeń sama nie produkuje/nie świadczy usług.