Rusza nabór wniosków o przyznanie dotacji na budowę hali stalowej.

Aktualności

Rusza nabór wniosków o przyznanie dotacji na budowę hali stalowej.

Od 31 marzec 2016 do 29 kwietnia 2016 będzie trwał nabór wniosków o przyznanie dofinansowania z PROW 2014-2020 na Modernizację gospodarstw rolnych.

 

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

 

Nie czekaj dofinansuj budowę hali stalowej Frisomat ze środków unijnych