Jak powinno być przygotowane podłoże, na którym ma zostać posadowiona hala stalowa? — Frisomat.pl

Jak powinno być przygotowane podłoże, na którym ma zostać posadowiona hala stalowa?

Czy zamierzasz budować z nami? W takim przypadku poprosimy Cię o odpowiednie przygotowane miejsca budowy.

Plac budowy powinien spełniać określone poniżej warunki, tym samym Inwestor zobowiązany jest:

  • udostępnić miejsce wykonania robót zniwelowane do poziomu +/- 15 cm;
  • udostępnić pobór wody i energii elektrycznej;
  • udostępnić miejsce do wyładunku i składowania materiałów montażowych hali;
  • zapewnić dojazd do miejsca robót, pozwalający na swobodną możliwość transportu elementów do budowy i montażu hali bez względu na warunki atmosferyczne;
  • cała powierzchnia hali i 4 m po stronie zewnętrznej powinna być wyrównana i ustabilizowana.

Szukasz hali stalowej o wysokiej jakości?