Magazynowanie materiałów luzem

Piasek, żwir, cegły, odpady zielone i budowlane: to wszystko zmagazynujesz dzięki Frisomat.

Najlepszy wybór dla Twoich potrzeb w zakresie magazynowania materiałów luzem

Magazyn, w którym można przechowywać piasek, żwir lub odpady budowlane z robót drogowych lub wykopów? Niezależnie od tego, jaką konstrukcję stalową Frisomat wybierzesz, będzie mocna, wiatroszczelna i wodoszczelna w każdym przypadku.

Wiele wywrotek z piaskiem, żwirem lub kamieniem wjeżdżających i wyjeżdżających z magazynu? Żaden problem: określasz wielkość hali stalowej i jej szczegóły, takie jak szerokość bramy, podniesienie na bloczkach betonowych lub otwarty bok.

Magazynowanie materiałów luzem

Twoje korzyści w skrócie

  • Szerokość do 60 m i różne wysokości ścian bocznych
  • Dach płaski lub nachylony pod kątem 10° lub 22°
  • Możliwość zintegrowania systemów wentylacyjnych
  • Możliwość zintegrowania betonowych ścian działowych
  • Kontrola temperatury wewnątrz budynku dzięki różnym rodzajom izolacji
  • Możliwość zintegrowania antresoli, suwnic pomostowych i paneli solarnych
  • Łatwe przenoszenie, dostosowywanie i rozbudowa

Chcesz zbudować halę magazynową?