Czy Frisomat wykonuje wszystkie niezbędne obliczenia statyczne konstrukcji hali stalowej?

Tak – Frisomat wykonuje projekt branży kontrukcyjnej, zawierający wszystkie niezbędne obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Obliczenia zawierają wymiarowanie konstrukcji głównej, płatwi, stężeń wiatrowych, dodatkowych elementów kotwiących – jak stropy, belki podsuwnicowe oraz obliczenia fundamentu hali. Wszystkie obliczenia wykonywane są według aktualnych Polskich i Europejskich Norm.

Szukasz hali stalowej o wysokiej jakości?