Ile kosztuje wybudowanie hali magazynowej? Hala magazynowa – cena: projekt, koszt budowy

Jeśli rozważasz budowę hali magazynowej, z pewnością interesuje Cię koszt realizacji tej inwestycji. Decydując na się wykonanie hali stalowej, możesz liczyć na najkorzystniejsze warunki finansowe. W takim razie, jaka jest cena projektu i postawienia obiektu? Ile kosztuje wybudowanie m2 hali magazynowej w tej technologii? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, przeczytaj poniższy tekst.

Sprawdź również artykuł: Hala stalowa – cena.

Ceny budowy hal magazynowych – z czego wynikają

Aby bezpiecznie i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i wymaganiami postawić stalową halę magazynową, trzeba liczyć się z wydatkami, które pojawią się przed przystąpieniem do właściwych prac produkcyjnych czy montażowych nowej hali magazynowej. Koszty te związane są z przygotowaniem koncepcji hali magazynowej uwzględniającej postawione przed nią wymagania jak również opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę. Za ten proces odpowiadają wykwalifikowani architekci którzy w konsultacji z producentami hal stalowych projektują najbardziej optymalne rozwiązania dla hal magazynowych. Tworzona przez nich koncepcja, a w późniejszym etapie dokumentacja projektowa spełniają określone kryteria wskazane przez inwestora a także odpowiadają warunkom technicznym obowiązującym na obszarze gdzie budowana będzie hala magazynowa.

Właśnie odpowiednie przygotowanie placu budowy jest kolejnym kosztem, z którym należy się liczyć na wstępnym etapie realizacji inwestycji. Może się zdarzyć, że grunt będzie wymagał wzmocnienia bądź częściowej wymiany, niezbędna będzie poprawna makroniwelacja czy usunięcie gleby organicznej tzw. humusu. Teren na którym stawiana będzie hala powinien mieć odpowiednią nośność, musi być wyrównany a wszystkie występujące przeszkody naziemne czy podziemne muszą być usunięte przed rozpoczęciem montażu. Na teren budowy musi być również zapewniony właściwy wjazd, tak żeby możliwe było dowiezienie na plac budowy wszystkich niezbędnych elementów konstrukcyjnych czy obudowy hali magazynowej. Z kolei w przypadku lokalizacji, w których odnotowuje się częste i silne porywy wiatru czy opadu śniegu, konieczne jest wzmocnienie szkieletu hali magazynowej, co podwyższa koszt jej budowy i musi zostać uwzględnione także w projekcie.

Ile kosztuje budowa hali magazynowej?

Po zakończeniu fazy przygotowań, czyli po wykonaniu projektu, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przygotowaniu placu budowy pod przyszłą inwestycję przychodzi czas na jej właściwą realizację. Jak łatwo się domyślać, ten etap budowy hali magazynowej kosztuje najwięcej – główny wydatek wiąże się z zakupem prefabrykowanej hali stalowej, jej dostawą i montażem na placu budowy. Nietrudno dojść do wniosku, że pierwszy etap w którym uzgadniana jest koncepcja a później ostateczna dokumentacja projektowa hali będzie miał kluczowy wpływ na ostateczna cenę hali. To jak wyglądać będzie finalny cennik naszej nowej hali magazynowej zależy od powierzchni i kubatury hali, standardu jej wykończenia, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz wyposażenia dodatkowego montowanego w hali zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami inwestora. Wraz ze wzrostem wymiarów hali, pojawieniem się dodatkowych elementów jak zadaszenia, antresole czy attyki zwiększają się także koszty budowy hali magazynowej. Wpływ na cenę za m2 hali ma również bryła obiektu, ponieważ jeśli jest skomplikowana, nietypowa i nie wykorzystuje optymalnych, standardowych rozwiązań kosztuje więcej niż typowy projekt. Niebagatelne znaczenie dla kosztów budowy hali magazynowej mają również fundamenty. Przy systemowych, lekkich halach stalowych wykonanych w technologii wykorzystującej profile zimnogięte, istnieje możliwość stosowania prefabrykowanych stóp fundamentowych, które w porównaniu z fundamentami monolitycznymi są znacznie tańsze i szybsze w wykonaniu, skracając tym samym całkowity czas potrzebny na budowę hali. A czas to przecież pieniądz.

Cena wykończenia, koszty budowy i eksploatacyjne hali magazynowej. Ile kosztuje projekt i wybudowanie hali magazynowej?

Wykonanie fundamentów, postawienie konstrukcji stalowej hali magazynowej, wykonanie obudowy dachu i ścian oznacza zakończenie kluczowego i zarazem najdroższego etapu, jednak nie jest ostatnim wydatkiem, na który trzeba się przygotować. Gotowe hale magazynowe muszą być jeszcze odpowiednio wyposażone i wykończone, aby można było z nich z powodzeniem korzystać. Konieczne jest zatem :

  • zamontowanie drzwi, okien, bram przemysłowych czy doków przeładunkowych,
  • wykonanie posadzki przemysłowej,
  • wykonanie utwardzonych placów manewrowych
  • wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i wodno-kanalizacyjnej,
  • dostarczenie i montaż regałów magazynowych, na których będą ustawiane magazynowane dobra i towary,

Budowa i koszty eksploatacji hali magazynowej

Warto pamiętać, że poza cennikiem przygotowania, wybudowania i wyposażenia nowej hali magazynowej są jeszcze wydatki eksploatacyjne. Samo użytkowanie obiektu generuje koszty, które wynikają m.in. z konieczności ogrzania wnętrza, zużycia prądu czy wody użytkowej pochodzącej z ogólnej sieci wodociągowej. Trzeba również wziąć pod uwagę, że wyższa cena wybudowania hali magazynowej wynikająca z lepszych parametrów użytkowych hali czy zastosowania materiałów o lepszej jakości i standardzie potrafi zwrócić się z nawiązką w trakcie wieloletniego bezawaryjnego, bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania hali magazynowej. Ograniczona ilość przeglądów czy napraw hali, niższe zużycie energii do grzania czy oświetlenia obiektu potrafią zaoszczędzić sporo środków finansowych, które można przeznaczać na kolejne inwestycje i dalszy rozwój.

Podsumowując, na pytanie ile kosztuje budowa hali magazynowej, nie da się odpowiedzieć w sposób prosty i jednoznaczny, ponieważ cennik zależy od bardzo wielu czynników.