Hala stalowa cena – hale przemysłowe cennik

Budowa hali stalowej to z wielu względów bardzo dobra decyzja, jednak wiąże się z określonymi kosztami. W porównaniu z innymi technologiami postawienie prefabrykowanej konstrukcji tego rodzaju jest korzystne pod względem finansowym i nie generuje tak dużych wydatków jak np. wykonanie budynku murowanego. Zdecydowanie krótszy jest również czas realizacji a co za tym idzie możliwość szybszego rozpoczęcia eksploatacji hali. W takim razie, jakie są ceny hal stalowych u producentów? Od czego zależy finalny koszt realizacji zlecenia i co się na niego składa? Odpowiedzi udzielamy poniżej.

Od czego zależy cena konstrukcji hali stalowej?

Na koszty inwestycji związanej z budową hali stalowej składa się wiele czynników. Generalnie można wyróżnić cztery, decydujące o ostatecznym koszcie budowy hali stalowej, kategorie wydatków:

  • koszty przygotowawcze,
  • koszty materiałowe i koszty prac budowlanych
  • koszty wykończeniowe i koszty wyposażenia hali,
  • koszty eksploatacyjne.

Przygotowanie – hale przemysłowe cennik

Pierwsze koszty związane z budową hali stalowej pojawiają się już w fazie przygotowywania inwestycji. Jednym z kluczowych na tym etapie elementów wpływających na cennik wykonania hali stalowej jest miejsce budowy – lokalizacja działki, specyfika terenu, dostępność mediów. W zależności od charakterystyki działki konieczne może być np. jej wyrównanie, wzmocnienie lub wymiana gruntów pod fundamentowanie, zapewnienie wjazdu na działkę czy dociągnięcie odpowiednich mediów – wody, prądu i gazu. Z kolei w przypadku lokalizacji narażonej na oddziaływanie silnego wiatru bądź dużych i intensywnych opadów śniegu niezbędne staje się odpowiednie wzmocnienie konstrukcji hali tak aby przenieść dodatkowe obciążenia.

Przed rozpoczęciem właściwych prac przez producenta hali stalowej konieczne jest jeszcze wykonanie projektu, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie na budowę będące niezbędnym dokumentem aby inwestycja mogła być realizowana. Tym zadaniem muszą się zająć wykwalifikowani architekci, którzy na podstawie potrzeb inwestora, warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania w konsultacji z producentem hali stalowej opracują właściwy projekt pełnobranżowy. Koszt tego projektu zależy od złożoności zadania, stopnia jego skomplikowania oraz zakresu niezbędnych do wykonania uzgodnień i prac projektowych.

Budowa – hale przemysłowe cennik

Największe wydatki inwestycyjne wiążą się z samą realizacją hali przez wybranego producenta i dostawcy hali. Hala stalowa to przede wszystkim materiały, z których jest wykonana i właśnie one składają się na znaczną część jej ceny. Im większą ilość materiałów zużyjemy do produkcji i budowy hali tym wyższa będzie jej cena końcowa. Pojawia się zatem korelacja pomiędzy wymiarami obiektu a kosztem inwestycji – im większa powierzchnia i wysokość hali stalowej, tym większy budżet jest potrzebny do realizacji inwestycji. Z ilością materiałów ściśle związane są też koszty transportu i dostawy hali na budowę oraz koszty montażowe. Montaż prowadzą wykwalifikowane ekipy montażowe używając specjalistycznego sprzętu montażowego. Im liczniejsza ekipa potrzebna do montażu hali oraz im bardziej nietypowy, specjalistyczny sprzęt będzie wykorzystywany do budowy hali (np. dźwigi o dużym udźwigu i zasięgu pracy, podnośniki terenowe itp.) koszty montażu będą rosły. Oprócz wielkości hali stalowej (powierzchni i kubatury) znaczenie dla cennika będzie miał również kształt hali, jej proporcje czy zastosowanie nie systemowych rozwiązań konstrukcyjnych. Dla bardziej skomplikowanych obiektów cena ich realizacji będzie odpowiednio wyższa.

Wykończenie – hale przemysłowe cennik

Spore wydatki wynikają także z wyposażenia hali stalowej w odpowiednią infrastrukturę techniczną (bramy przemysłowe, doki przeładunkowe, klapy dymowe, antresole techniczne, suwnice) czy wymagane do procesów magazynowych czy produkcyjnych instalacje – elektryczna, powietrza sprężonego, grzewcza czy wentylacyjna).

Eksploatacja – hale przemysłowe cennik

Z kolei koszty eksploatacyjne gotowych hal stalowych wiążą się przede wszystkim z rachunkami za prąd i ogrzewanie. Dlatego warto inwestować w oszczędne, ekologiczne rozwiązania i technologie, które gwarantują optymalizację comiesięcznych wydatków na utrzymanie obiektu. Warto planując inwestycje wybrać taki typ obudowy dachu i ścian hali żeby współczynnik przenikania ciepła był jak najniższy. Im współczynnik będzie niższy tym mniej wydamy na ogrzewania hali. Innym istotnym czynnikiem jest właściwe doświetlenie hali stalowej światłem naturalnym przez świetliki dachowe czy ścienne lub okna. To z kolei spowoduje mniejsze zużycie energii elektrycznej potrzebnej np. na oświetlenie hali. Uwzględnić trzeba także ewentualne naprawy i serwisy pozwalające na wieloletnią eksploatację hali stalowej w dobrym stanie technicznym. Te koszty można obniżyć wybierając doświadczonego producenta hal stalowych, którego hale odznaczają się wysoką jakością, niską awaryjnością i zastosowaniem sprawdzonych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.

Hale stalowe – cena za m2

Cena hali stalowej jest składową wielu czynników. Zależy ona od lokalizacji obiektu, typu konstrukcji i obudowy dachu i ścian hali, wielkości budynku czy wyposażenia dodatkowego. Cena hali stalowej jest zawsze ustalana indywidualnie na podstawie wytycznych projektowych i ustaleń z inwestorem dotyczących przeznaczenia obiektu jego wielkości czy standardu wykończenia.

Przeglądając cennik, należy sprawdzić jego części składowe, które decydują o ostatecznym koszcie. Może się bowiem okazać, że najlepsza na pierwszy rzut oka oferta wcale taka nie jest, bo producent zakłada np. użycie materiałów niższej jakości i nie bierze pod uwagę ocieplenia ani kosztów transportu materiałów. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że cena budowy hali stalowej jest atrakcyjniejsza niż realizacja podobnej inwestycji w innych, tradycyjnych technologiach.