Hale magazynowe

Chcesz przechowywać swoje zasoby, sprzęt lub towary w bezpiecznej i łatwo dostępnej hali stalowej? Wybierz Frisomat jako partnera. Tak robią rolnicy na całym świecie.

Najlepszy wybór dla Twoich potrzeb w zakresie magazynowania

Twoje ciągniki, specjalistyczny sprzęt gospodarczy lub zasoby muszą być chronione przed warunkami pogodowymi oraz łatwo dostępne w celu konserwacji. Frisomat zbuduje Twoją stalową halę rolniczą w ścisłej współpracy z Tobą. Oferujemy doradztwo oraz zaprojektujemy, wyprodukujemy, dostarczymy i zmontujemy Twoją halę magazynową bardzo szybko. Rozwiązania gotowe do użytku i prawie zerowe koszty utrzymania zapewniają najlepszy stosunek wartości do ceny.

Wszystkie budynki Frisomat mogą być wyposażone w duże bramy, izolację i naświetla dachowe zapewniający naturalne światło.

Hale magazynowe

Twoje korzyści w skrócie

  • Szerokość do 60 m i różne wysokości ścian bocznych
  • Dach płaski, łukowy lub nachylony pod kątem 10° lub 22°
  • Różne rozwiązania zapewniające naturalne światło wewnątrz budynku
  • Możliwość zintegrowania systemów wentylacyjnych
  • Kontrola temperatury wewnątrz budynku dzięki różnym rodzajom izolacji
  • Możliwość zintegrowania antresoli, suwnic pomostowych i paneli solarnych
  • Łatwe przenoszenie, dostosowywanie i rozbudowa

Chcesz zbudować halę magazynową?