Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Dokładność informacji

    Informacje w tej witrynie są przeznaczone dla klientów Frisomat na całym świecie, ale mogą nie mieć zastosowania w niektórych krajach. Firma Frisomat dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, że zawartość tej witryny jest dokładna i aktualna, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub straty wynikające z polegania na zawartości tej witryny. Frisomat zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w dowolnym momencie. Aktualne specyfikacje produktów w Twoim kraju można uzyskać od lokalnego dystrybutora firmy Frisomat.

  2. Odpowiedzialność prawna

    Firma Frisomat nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne wirusy w witrynie pomimo wszelkich możliwych środków podejmowanych w celu uniknięcia tego problemu. Firma Frisomat nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani wykorzystanie stron internetowych, do których łącza są na stronach internetowych Frisomat.