Branża chemiczna

Innowacyjny budynek. Chemia pomiędzy Tobą a Twoją halą stalową Frisomat.

Najlepszy wybór dla Twojej hali magazynowej na chemikalia

Budynki Frisomat mają wiele etykiet bezpieczeństwa i jakości. Ponadto nasi konstruktorzy często odbywają szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Oznacza to, że możesz spodziewać się budynku, który spełnia wymagania norm bezpieczeństwa obowiązujących w branży chemicznej. To zapewnia spokój ducha również współwykonawcom w tym sektorze.

Branża chemiczna

Twoje korzyści w skrócie

  • Szerokość do 60 m i różne wysokości ścian bocznych
  • Dach płaski lub nachylony pod kątem 10° lub 22°
  • Możliwość zintegrowania systemów wentylacyjnych
  • Kontrola temperatury wewnątrz budynku dzięki różnym rodzajom izolacji
  • Możliwość zintegrowania antresoli, suwnic pomostowych i paneli solarnych
  • Wykwalifikowani pracownicy firmy Frisomat przestrzegający przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie budowy
  • Łatwe przenoszenie, dostosowywanie i rozbudowa

Chcesz zbudować halę stalową o wysokiej jakości?